Toponimi › Macugnaga

Ä  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

Oberacher
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Oberacher, Obere Achere 
Ober Bode
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Oberboden all'Eggen 
Ober Loch
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Ober Bloch 
Obere Chiär (obere Cher)
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  zem obre kue 
Obere Hüüs, zem
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Zenobre Haus 
Obere Rigg (Rügg)
AreaMacugnaga
Obermattu
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Obermatu 
Obermattugrabe
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Obermattugrabo 
Ober Tannu
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Zen-obre-tanne, Peceto-di-supra, Pecetto sup. 
Significato:  Pecetto di sopra
Ofili
AreaMacugnaga
Ofilischhalte
AreaMacugnaga
Altre denominazioni:  Ogscht, Pass 

Aree