Toponimi › Issime

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  W  Z 

Römensteg
AreaIssime
Rong
AreaIssime
Significato:  A.Ronc
Rong
AreaIssime
Rong
AreaIssime
Significato:  Crestone Ron
Rongkie
AreaIssime
Altre denominazioni:  Ronchie 
Roseritz
AreaIssime
Altre denominazioni:  Rosoret 
Ruassi
AreaIssime
Altre denominazioni:  hameau de Ruassi 
Rumitschiel
AreaIssime
Altre denominazioni:  Ronc Michel 
Significato:  Rumacel
Rumpusing
AreaIssime
Significato:  Romposino di sotto/sopra
Reggeltini
AreaIssime
Reich
AreaIssime
Ricourt
AreaIssime
Significato:  Ricourt di sopra, mezzo, sotto
Ricourt
AreaIssime
Significato:  Rio Ricourt
Riggart
AreaIssime
Significato:  Ricard superiore/inferiore
Riundwad
AreaIssime
Altre denominazioni:  Riunduwad 
Rollumattu
AreaIssime
Altre denominazioni:  l'alpage de Rollu-Mattu 

Aree