Toponimi › Formazza

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z 

Wangischfat
AreaFormazza
Significato:  San Giovanni
Wässerli
AreaFormazza
Wissebalme
AreaFormazza
Wäschutu (Wäschete(n))
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Wassru 
Weid
AreaFormazza
Weidje
AreaFormazza
Wiichäller
AreaFormazza
Wildi
AreaFormazza
Willis Fat
AreaFormazza
Willisweid (a)
AreaFormazza
Wiis Bärgjä
AreaFormazza
Wisse Bärg
AreaFormazza
Wüör
AreaFormazza
Wald
AreaFormazza
Waldje
AreaFormazza
Wampflue (Wandfluh)
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Uf der Wandfloch 
Wandfluhhorn
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Wang 
Wald
AreaFormazza
Waldjä
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Wang 
Waardi
AreaFormazza
Waardibach
AreaFormazza
Waardibiinda
AreaFormazza
Waardihitti
AreaFormazza
Wasserfa(l)
AreaFormazza
Altre denominazioni:  nach dem Wasser-schuss 
Significato:  Cascata Toce
Wasserturä
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Weg, Weidi, wengu, Wengelti 
Willeweid
AreaFormazza
Windeggä
AreaFormazza
Altre denominazioni:  uf der Windecke 
Wiisä Müürä
AreaFormazza
Wissä teinu
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Wuor 
Significato:  Sassi bianchi
Waltschisbärg
AreaFormazza
Waniinu
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Vannin, Vanin 
Significato:  Vannino
Waaljenu
AreaFormazza
Altre denominazioni:  in Vally, inde Valdimo 
Weid
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Weida, Weidji, Wengji 
Weeri
AreaFormazza
Wiisebalma
AreaFormazza
Wiite Bidemji (Bode(n))
AreaFormazza
Wiite Biel (Buel)
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Am Vittebiel 
Wüösti
AreaFormazza
Walscherbielä
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Walserbiel, Walserbirä 
Wang
AreaFormazza
Wannu
AreaFormazza
Wasma
AreaFormazza
Altre denominazioni:  Weid, Weng 
Wengu
AreaFormazza
Wengu
AreaFormazza
Wiingartä
AreaFormazza
Winterturä
AreaFormazza
Wissu Ga(d)
AreaFormazza

Aree